повідомляти

1) = повідомити (кого — доводити до чийогось відома), сповіщати, сповістити, давати знати, дати знати (кому), вістувати (кому), повістувати, повістити (кому), повідати, повідувати, повідати, повісти (кому); інформувати, подавати, подати (кому — конкретизуючи певні дані); приносити, принести (що — перев. про засоби зв'язку, пресу); оголошувати, оголосити (кому), проголошувати, проголосити (кому), оповіщати, оповістити, розголошувати, розголосити (серед кого), провіщати, провіщувати, провістити (кому), анонсувати (кому — поширювати серед багатьох людей); переказувати, переказати (кому), передавати, передати (кому — перев. за чиїмось дорученням); доповідати, доповісти, докладати, докласти, рапортувати, доносити, донести; ділитися (з ким — взаємно, між собою, часто — секретно)
Пор. ознайомлювати

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • повідомляти — я/ю, я/єш, недок., повідо/мити, млю, миш; мн. повідо/млять; док., перех. Сповіщати. || Доповідати, робити донесення про що небудь. || Розповідати про що небудь. || Казати що небудь …   Український тлумачний словник

  • повідомляти — дієслово недоконаного виду …   Орфографічний словник української мови

  • передавати — I даю/, дає/ш, недок., переда/ти, да/м, даси/, док., перех. і без додатка. 1) Віддавати, подавати, вручати кому небудь те, що тримають у руках чи беруть у руки. || Віддавати, подавати, вручати кого , що небудь комусь для іншого. || Вручати,… …   Український тлумачний словник

  • розкривати — а/ю, а/єш, недок., розкри/ти, и/ю, и/єш, док., перех. 1) Піднімаючи або знімаючи, відсуваючи кришку, ляду тощо, робити вільним доступ усередину чого небудь. || Розводити, розсувати стулки дверей, вікна, віконниці тощо. 2) Скидати, зривати… …   Український тлумачний словник

  • давати — даю/, дає/ш; мин. ч. дава/в, дава/ла, дава/ло; наказ. сп. дава/й; недок., да/ти, дам, даси/, дасть; дамо/, дасте/, даду/ть; мин. ч. дав, дала/, дало/; наказ. сп. дай; док. 1) перех. Передавати від однієї особи до іншої. || Надавати в чиєсь… …   Український тлумачний словник

  • заявляти — я/ю, я/єш, недок., заяви/ти, явлю/, я/виш, док. 1) перех. і неперех. Повідомляти про що небудь, звертатися до кого небудь із викладом якихось відомостей, положень, думок. || Повідомляти про кого , що небудь в адміністративні органи. •• Заявля/ти… …   Український тлумачний словник

  • нотифікувати — у/ю, у/єш, недок. і док., перех. 1) дипл. Надсилаючи ноту, повідомляти яку небудь державу про свою позицію з якихось питань зовнішньої політики. 2) фін. Повідомляти про опротестування виданого векселя …   Український тлумачний словник

  • оголошувати — ую, уєш, недок., оголоси/ти, ошу/, о/сиш, док., перех. 1) Розкривати, робити відомим що небудь; розголошувати щось. 2) Публічно повідомляти, заявляти про що небудь; доводити щось до відома багатьох, усіх; об являти. || ким. Публічно називати,… …   Український тлумачний словник

  • подавати — I аю/, ає/ш, недок., пода/ти, да/м, даси/, док., перех. 1) Давати, передавати що небудь комусь, кудись. || Давати, приносячи що небудь, роблячи послугу, прислуговуючи комусь, обслуговуючи когось. Подавати обід. •• Подава/ти ру/ку а) простягати… …   Український тлумачний словник

  • розповідати — а/ю, а/єш, недок., розпові/сти/, і/м, іси/, док., перех. і неперех. Повідомляти усно щось про кого , що небудь; передавати словами бачене, пережите і т. ін.; оповідати. || Переказувати, передавати своїми словами що небудь прочитане або почуте. || …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.